طنز

مطالب جالب و طنز در این بخش قرار میگیرد.

آمدن یکی از اهالی شهرستان به تهران

مردی از یکی از شهرهای مجاور به تهران آمد. (میدان انقلاب ) رسید از جاهلی پرسید بالام جان : دروازه قزوین از کجا مره ؟ جاهل گفت: داداشم اتوبوس 235 میره دروازه قزوین . عصری که داش مشدی تهرونی دوباره به میدان انقلاب آمد .دید آن مرد در همانجای صبح …

خواندن بیشتر »

خر گمشده

مردک روستایی خرش راگم کرده بود گرد شهر میگشت و شکر میکرد یکی گفتش دیگر چرا شکر میکنی ؟! گفت: از برای آنکه من سوار خر نبودم  وگرنه امروز چهارمین روزی بود که من گم شده بودم !!!!!!

خواندن بیشتر »